Šuma na frontu Alzasa, Prvi svjetski rat

Šuma na frontu Alzasa, Prvi svjetski rat

Šuma na frontu Alzasa, Prvi svjetski rat

Ovdje vidimo šumu u 'tihom' sektoru iza linija fronta na frontu Alzasa. Količina stabala pokazuje koliko je ovo područje moralo biti tiho!


Pogledajte video: Prvi Svjetski Rat - Život U Rovovima